Hosting Blueboard.cz

MICHAL STARK

VSTUP/ENTER

michalstark.czJe dán vektor určete vektor tak aby platilo

Vektory - WebSnadno.cz
Vektor v prostoru – vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu
Body a vektory - vsb.cz
je dán vektor určete vektor tak aby platilo
V souřadném systému je dán trojúhelník KLM a vektory \( \overrightarrow{a} \), \( \overrightarrow{c} \). Vektor \( \overrightarrow{x}=\overrightarrow{KT
Body a vektory | math4u.vsb.cz
Je-li náš zadaný vektor u lineární kombinací dvou vektorů v, w, pak existují reálná čísla a, b tak, že u = a v + b w. Hledáme tedy reálná čísla a a b taková, aby platilo (7; 11; 4) = a(2; 1; -1) + b(1; 3; 2). Tedy: 7 = 2a + b, 11 = a + 3b, 4 = -a + 2b. Z posledních dvou rovnic získáme a = 2 a b = 3, což je
Vektory - WebSnadno.cz
V sou°adném systému je dán trojúhelník KLM a vektory ! a , ! c . Vektor ! x =! KT , m tak, aby platilo:! TM = k ! BT ;! ML = l ! BA ;! CK = m ! TC . (a) k = 1 2; l = 1 2; m = 3 2 (b) k = 1 2; l = 1 2; m = 3 2 (c) k = 1 2; l = 1 2; m = 3 2 (d) k = 1 2; l = 22; m = 3 10. V trojúhelníku ABC na obrázku je vyzna£en st°ed strany BC a t¥ºi²t¥ trojúhelníka. Z následujících
Vektor v prostoru – vyřešené příklady
je dán vektor určete vektor tak aby platilo
K vektoru AB, A = , B = určete jednotkový vektor. u = Vektory u = a v = jsou jednotkové, určete jejich zbývající souřadnice. (u1 = , v3 neexistuje) Je dán vektor f = . Určete m R tak, aby pro vektor g = platilo = 5. (m1 = -2, m2 = 6) Jsou dány vektory u = a v = . Vypočítejte souřadnice vektorů: a) …
Určení vektoru
Určete souřadnice bodu tak, aby orientované úsečky , byly umístěním téhož vektoru. 15. V kartézské soustavě souřadnic v prostoru jsou dány body , , .
Souřadnice bodů, vektory a operace s nimi
Ahoj, dostali jsme úkol do matiky a nevím si s ním rady. Tady je jeho znění: Je dán vektor u= (7, -1). Určete vektor v, aby platilo, že v je rovnoběžný s u a v má …
Matematické Fórum / Vektory
je dán vektor určete vektor tak aby platilo
Určete souřadnici y B tak, aby platilo, že # AB B = 4== 0−,480,8. Špatně, bohužel.Správně!!!Kolmost za 200. Je dán vektor ~u = (−1;0,75). Vyberte vektor ~v, pro který plat í ~v ⊥~u a |~v|= 5. 1 A ~v~v= (3;= (4;= (5;0)= (3;4)−4)3) B ~v = (3;4)= (3;= (4;= (5;0)−4)3) C ~v = (3;4)= (3;= (4;= (5;0)−4)3) D ~v = (3;4)= (3;= (4;= (5;0)−4)3) Špatně, bohužel.Správně!!!K
VEKTORY
je dán vektor určete vektor tak aby platilo
Jsou dány body , , . Určete bod tak, aby přímka protínala úsečku v jejím středu a aby přitom platilo . 10. Těleso se pohybuje rovnoměrně přímočaře. V čase s je těleso v bodě , v čase s je v bodě . a) Určete parametrické vyjádření trajektorie tělesa. b) Vypočítejte souřadnice bodu , ve kterém těleso bude za 15s. c) Určete čas, v němž bude poloha tělesa dán
Velikost vektoru - příklady
Určete B, aby platilo: a) vektory AB a AC jsou kolmé b) vektory AB a AC jsou rovnoběžné Řešení: 3. Daný je vektor v = AB – A[1;1], B[b 1;b 2] a stred vektoru S[4;5]. Vypočítejte souřadnice bodu B a velikost vektoru. Řešení: Bod B má súradnice B[7;9]. Veľkosť vektora je 10 jednotiek. 4. Dané jsou body A[2;-3] a B[x;0]. Určete x, aby pro velikost vektoru platilo |AB| = 5
VEKTORY - vyuka.spscv.cz
je dán vektor určete vektor tak aby platilo
Je dán bod A = a vektor . u = ( 2; 0; -3 ). Určete souřadnice bodu B tak, aby byl splněn vztah B – A = u. ( B = ) Jsou dány body R = , S = , T = . Vypočítejte souřadnice bodu X tak, aby a) čtyřúhelník RSTX byl rovnoběžník ( X = ) b) čtyřúhelník RSXT byl rovnoběžník ( X = ) Určete velikost vektoru . u = . () Určete velikost vektoru . AB, A = , B = . ( 11 ) Je dán
Vektor v rovině – vyřešené příklady
Je dán vektor Nalezněte alespoň 3 kolmé vektory. Řešení . Kolmý vektor bude . Dalším kolmým vektrorem je vektor Tyto vektrory mají stejnou velikost jako vektor . Dalším kolmým vektorem je libovolný násobek vektoru , tedy např. 2-násobek, tedy kolmým vektorem k je i vektor . Příklady řešené pomocí vektorů. V této části ukážeme některé další příklady, které
Vektory - WebSnadno.cz
je dán vektor určete vektor tak aby platilo
Určete vektor v tak, aby platilo: v ║ u ∧ v = 10. 7) Vypočítej velikost vektoru u = (4; -3; 5). 8) Urči číslo y∈R tak, aby velikost vektoru z = (6; y) byla 10. 9) Jsou dány vektory u = (4; 2), v = (-1; 2). Vypočítej souřadnice a velikost vektoru w = 1 2 u + 3 v 10)Je dán vektor u = (3; 2). Urči k∈R tak, aby pro vektor v = (k; -2) platilo 3 u + v =5. 11)Jsou dány body K[1

VSTUP/ENTER

kabinový filtr k čemuproč se mění časpraha 3 parkovánínastavit google jako domovskou stránkuk čemu slouží kvadratická rovnicekde koupit sovukolumbus abonent bonus plusk čemu nosit žlutou kabelkutak to zjistik čemu slouží pupík
čemu se říká zipování proč jsem nesnědl svého taťku celý film kde hrát automaty online bonus isic k čemu je program bonjour