Hosting Blueboard.cz

MICHAL STARK

VSTUP/ENTER

michalstark.czDruhy zájmen čemu

Druhy zájmen – Procvičování online – Umíme česky
Rozlišujeme DRUHY ZÁJMEN Pozor! u více možností skloňování zájmen (krátké a dlouhé) na začátku věty, po pauze a při důrazu - tvary del ší Příklad: Jemu to nedám. Dali to mně, ne tobě. Dej mu to. tvar -ň - ve 4. pádě po předložkách - proň, zaň, naň, oň (knižní) Zvratné zájmeno osobní. vztahuje se k soboě, věci, vyjadřuje totožnost s původcem děje
Druhy zájmen – Procvičování online – Umíme česky
Druhy zájmen Nalep zadání do domácího sešitu, urči druh vyznačených zájmen. nim jít k .. U nás prší. .. to mně poradil .. v tvém pokoji
Druhy zájmen
1. V klasické teorii slovních druhů subkategorie ohebného slovního druhu ↗zájmen; vymezují se podle typické funkce neurčitost toho, k čemu referují Ostatní druhy zájmen. Ta polévka je dnes taková nijaká. 1. IV. c) Doplňte tabulku: sport. sportovec/kyně . 7.A - Český jazyk - Tabulky a přehledy - Druhy zájmen
Zájmena
druhy zájmen čemu
Tázací zájmena Funkcí tázacích zájmen je zejména žádat doplnění informací. Pomocí zájmena kdo se ptáme na neznámou osobu, pomocí zájmena co na neznámé zvíře nebo věc. Zájmeno jaký se ptá na neznámou vlastnost nebo substanci, zatímco zájmeno který vybírá z třídy substancí nebo vlastností. Zájmeno čí zjišťuje vlastníka objektu.
druhy zájmen - zsams-radun.cz
U zájmen určujeme stejně jako u podstatných jmen a přídavných jmen: Rod: mužský; ženský; střední; Číslo: jednotné; množné; Pád: kdo, co? ( Nominativ ) koho, čeho? ( Genitiv ) komu, čemu? ( Dativ ) koho, co? ( Akuzativ ) oslovujeme, voláme ( Vokativ ) ( o ) kom ( o ) čem? ( Lokál ) kým, čím? ( Instrumentál ) Skloňování zájmen. Zájmena lze rozdělit podle trojíh
Všechna zájmena
druhy zájmen čemu
Druhy slov - druhy zájmen Určete druh vyznačeného zájmena: zahraji si s ním - z. osobní Jí se to netýká. - z. osobní Čemu bys dal ? - z. tázací Rozpaky, jichž . - z. vztažné oni nám pomohou - z. osobní prosit o tvoje rady - z. přivlastňovací tvůj smysl selhal - z. přivlastňovací postarej se o něj - z. osobní požádat moji sekretářku - z. přivlastňovací
Učírna - Druhy zájmen
druhy zájmen čemu
Druhy zájmen – Zájmena: druhy – procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů.
nim nás prší. to mně tvém ji žádný Jakého Kteří naše jaký
Druhy zájmen – Zájmena: druhy – procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů.
Zájmena (pronomina) - SLOVNÍ DRUHY
Druhy zájmen. Zájména jsou jedním z plnovýznamových ohebných druhů. Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména. Určování zájmen a jejich druhů si můžete procvičit na našich stránkách. Druhy zájmen - procvičování . osobní zájména: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se: přivlastňovací zájména: můj, tvůj, j
Druhy zájmen tabulka - tabulka barev pro weby
druhy zájmen čemu
Další funkcí zájmen je ukazovat na osoby, zvířata a věci: ten muž, tamta slonice, tohle nádobí. Zájmena = ohebný slovní druh. Zájmena (společně s podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny, číslovkami a slovesy) patří mezi tzv. ohebné slovní druhy. To znamená, že mění svůj tvar a přizpůsobují se tvarům okolních slov. Já jsem se smál. × Smáli se mi

VSTUP/ENTER

když mě někdo pomlouvákdyz nemuzes tak pridej uloztopronajem bytu praha 4podobne filmy jako interstellark čemu je v obvodu kondenzátortak už se spolu nebudeme za nocí toulávatzahranicni loteriekde byly sudetymodrá jako safír zkouknitotik tak bum stolni hra
7 skrytých důvodů proč zaměstnanci odcházejí z firem výmluva proč nejít do práce k čemu je dpi obvykle proč y excel nebo když